Práca s textovým editorom.

Práca s tabuľkovým kalkulátorom. Softvérové aplikácie v odbornej praxi

Aplikácia na tvorbu prezentácií, vyhľadávanie a spracovanie chemických informácií.

Spracovanie chemických a ekonomických informácií v rôznych infromačných materiáloch, grafika a multimédiá, tvroba web stránok.