Kvalita výrobkov v chemickom priemysle značne závisí od precíznosti výrobných armatúr. Tie sú nastavené na základe, nie raz veľmi zložitých inžinierskych výpočtov. Predmet poskytuje teoretické aj praktické základy o možnostiach bilancovania materiálu v chemickom priemysle. Preberané výpočty sú využiteľné i v laboratórnom prostredí.