Kurz je zameraný na prácu s textom, tabuľkami a grafmi, databázou údajov, grafikou, pre tvorbu prezentačnej, ako aj užívateľskej dokumentácie. Na prácu s grafickým chemickým softvérom, ako aj na prácu s chemickými informáciami a na prípravu informačných materiálov.