Štandardné operačné postupy v kontrolných akreditovaných laboratóriách musia byť validované. Validáciou sa získajú parametre, charakterizujúce presnosť stanovenia, parametre výsledkov. Aby výkon analytických postupov bol správny, je potrebná neustála kontrola kvality. So zabezpečením potrebnej úrovne presnosti a správnosti výsledkov, o výpočte neistôt a iných parametrov kvality, sa zaoberá tento praktický predmet.