Metrologická prax absolventom poskytne informácie o správnom postupe pri overovaní, kontrole, resp. kalibrácií laboratórnych pomôcok, prístrojov. Pri založení laboratória alebo pri akreditácii skúšobných metód je potrebné do praxe zaviesť overené pomôcky, najmä odmerné sklo, teplomery a podobne. Akým spôsobom je možné tento cieľ dosiahnuť, práve to je náplňou predmetu. V ďalších častiach sa sústreďuje na bežnú prevádzkovú kontrolu a rôzne externé a interné testy kvality.