Teoretické cvičenia sú zamerané na upevnenie a rozšírenie vedomostí, zručností pri chemických výpočtoch, ktoré sú potrebné pri riešení CHO.
Cvičenia prebiehajú s využitím multimédií – animácií a videí.

Praktická príprava sa realizuje formou laboratórnych cvičení, ktoré sú zamerané na rozvíjanie praktických zručností.

Multidisciplinárny projekt, ktorý vznikol vďaka podpore Slovenskej komisie UNESCO.

Tematické laboratórne cvičenia sú zamerané na zvýšenie motivácie pre vzdelávanie v oblasti chémie a na získanie zručností pri práci v chemickom laboratóriu. Kurz je doplnkom k týmto cvičeniam.

Praktická príprava sa realizuje formou laboratórnych cvičení, ktoré sú zamerané na rozvíjanie praktických zručností.

Teoretické cvičenia sú zamerané na upevnenie a rozšírenie vedomostí, zručností pri chemických výpočtoch, ktoré sú potrebné pri riešení CHO.
Cvičenia prebiehajú s využitím multimédií – animácií a videí.