Tento kurz slúži na získavanie skúseností pri práci s e-learningom.

Skúšobný kurz.